Tanca

Email o contrasenya incorrecta

Torna

Dia Mundial de la salut física

Demà dia 6 d'abril és el Dia Mundial de la salut física. Per celebrar-lo amb tu hem volgut compartir-te les recomanacions que ha elaborat l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS).

Aquesta entitat vol fer arribar aquesta informació sobre l’activitat física per a la salut, amb l’objectiu general de proporcionar a tothom orientacions sobre el tipus, la durada, la freqüència, intensitat, i quantitat total d’activitat física i prevenció de les malalties no transmissibles (ENT).

Les recomanacions distingeixen tres grups d’edat: 5-17 anys, 18-64 anys i més de 65 anys. A continuació et compartim les recomanacions per a cada grup d’edat.

Joves (5 a 17 anys)

Per als nens i nenes i joves d’aquest grup d’edats, l’activitat física consisteix en jocs, esports, desplaçaments, activitats recreatives, educació física o exercicis programats, en el context de la família, l’escola o les activitats comunitàries.

Amb la finalitat de millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars i la salut òssia i de reduir el risc de ENT, es recomana que:

– Els nens i joves de 5 a 17 anys inverteixin com a mínim 60 minuts diaris en activitats físiques d’intensitat moderada a vigorosa.

– L’activitat física per un temps superior a 60 minuts diaris reportarà un benefici encara major per a la salut.

– L’activitat física diària hauria de ser, en la seva major part, aeròbica. Convindria incorporar, com a mínim tres vegades per setmana, activitats vigoroses que reforcin, en particular, els músculs i ossos.

Adults (18 a 64 anys)

Per als adults d’aquest grup d’edats, l’activitat física consisteix en activitats recreatives o d’oci, desplaçaments (per exemple, passejos a peu o amb bicicleta), activitats ocupacionals (és a dir, treball), tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats en el context de les activitats diàries, familiars i comunitàries.

Amb la finalitat de millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars i la salut òssia i de reduir el risc de ENT i depressió, es recomana que:

-Els adults de 18 a 64 anys dediquin com a mínim 150 minuts setmanals a la pràctica d’activitat física aeròbica, d’intensitat moderada, o bé 75 minuts d’activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, o bé una combinació equivalent d’activitats moderades i vigoroses.
L’activitat aeròbica es practicarà en sessions de 10 minuts de durada, com a mínim.

-Que, a fi d’obtenir encara majors beneficis per a la salut, els adults d’aquest grup d’edats augmentin fins a 300 minuts per setmana la pràctica d’activitat física moderada aeròbica, o bé fins a 150 minuts setmanals d’activitat física intensa aeròbica, o una combinació equivalent d’activitat moderada i vigorosa.

-Dues vegades o més per setmana, realitzin activitats d’enfortiment dels grans grups musculars.

Adults majors (de 65 anys endavant)

Per als adults d’aquest grup d’edats, l’activitat física consisteix en activitats recreatives o d’oci, desplaçaments (per exemple, passejos caminant o amb bicicleta), activitats ocupacionals (quan la persona encara exerceix activitat laboral), tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats en el context de les activitats diàries, familiars i comunitàries.

Amb la finalitat de millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars i la salut òssia i funcional, i de reduir el risc de ENT, depressió i deterioració cognitiva, es recomana que:

-Els adults de 65 anys endavant, dediquin 150 minuts setmanals a realitzar activitats físiques moderades aeròbiques, o bé algun tipus d’activitat física vigorosa aeròbica durant 75 minuts, o una combinació equivalent d’activitats moderades i vigoroses.

-L’activitat es practicarà en sessions de 10 minuts, com a mínim.

-Que, a fi d’obtenir majors beneficis per a la salut, els adults d’aquest grup d’edats dediquin fins a 300 minuts setmanals a la pràctica d’activitat física moderada aeròbica, o bé 150 minuts setmanals d’activitat física aeròbica vigorosa, o una combinació equivalent d’activitat moderada i vigorosa.

-Que els adults d’aquest grup d’edats amb mobilitat reduïda realitzin activitats físiques per a millorar el seu equilibri i impedir les caigudes, tres dies o més a la setmana.

-Convindria realitzar activitats que enforteixin els principals grups de músculs dos o més dies a la setmana.

-Quan els adults de major edat no puguin realitzar l’activitat física recomanada a causa del seu estat de salut, es mantindran físicament actius en la mesura en què li ho permeti el seu estat.

Si vols més informació sobre les recomanacions que proporciona l’OMS, visita la seva pàgina web, a on trobaràs també documentació sobre l’activitat física, la dieta per a l’activitat física, la prevenció de malalties cardiovasculars i malalties cròniques, i molts d’altres temes del teu interès. interès.Etiquetes relacionades

  • Dia Mundial
  • salut física

Articles relacionats