Condicions Generals

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “CGC”), conjuntament amb les condiciones específiques o promocionals que en el seu cas es puguin establir, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web www.sorliclic.com (d’ara endavant,  la “Pàgina Web”) titularitat de SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A. (d'ara endavant, SORLI), amb CIF A08586539 i domicili a CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS (BARCELONA).

Els usuaris (d’ara endavant, l’”Usuari” o el “Client”) que vulguin realitzar compres dels productes i serveis oferts a través de la Pàgina Web hauran d’acceptar expressament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes tal i com estiguin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de la Pàgina Web. Igualment, és condició prèvia indispensable i obligatòria per a la contractació dels productes i serveis, la comprensió i acceptació de les següents condicions i polítiques que regulen la Pàgina Web i el tractament de les seves dades personals: Avís legal i condicions d’úsPolítica de privacitat.

SORLI es reserva el dret a modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC seran sempre accessibles des de la Pàgina Web perquè l'Usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Informació general

Les condicions establertes en el present document regeixen el contracte que es formalitza entre el Client i SORLI per la compra de productes oferts a través de la Pàgina Web. Li recomanem que llegeixi atentament les presents CGC abans de procedir a realitzar una comanda i que, en el cas de no estar-hi d’acord, no continuï amb el procés de compra.

El procés i els passos per realitzar una comanda es troben disponibles a les presents CGC i també s’indicaran en les diferents pantalles de navegació que guien a l’Usuari durant el procés de contractació o compra.

Només podran adquirir productes a la Pàgina Web els majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar. En el moment d’acceptació de les presents CGC, l’Usuari manifesta ser major de 18 anys i estar en disposició de capacitat per adquirir les obligacions derivades del contracte.

L’Usuari pot tramitar el seu procés de compra mitjançant les llengües disponibles a la Pàgina Web. Aquestes seran, com a mínim, el català i el castellà.

Formalització i contractació electrònica 

Conforme a la normativa aplicable als contractes celebrats per via electrònica, perquè els contractes despleguin tots els seus efectes que es preveuen a l’ordenament jurídic, ha de concórrer la manifestació del consentiment i els demés requisits necessaris per a la seva validesa. Així doncs, s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu consentiment seguint totes les fases fins a completar el procés de contractació habilitat a la Pàgina Web.

El contracte entre ambdues parts quedarà formalitzat en el moment en que l’Usuari marqui el botó de “Pagar i finalitzar compra” de forma conjunta amb l’acceptació sense reserves de les presents condicions. En aquest moment, es deriva una obligació de pagament per a l’Usuari en relació a l’import final fixat durant el procés de compra.

Procediment de contractació

A través de la Pàgina Web s’ofereixen els productes que es troben disponibles en cada moment. Tanmateix, en la mesura que sigui possible, s’informarà a l’Usuari quan un producte no estigui disponible. SORLI decideix en tot moment els productes que s’ofereixen a la Pàgina Web, podent variar en qualsevol moment els productes que hi apareixen en funció de la seva disponibilitat.

Registre previ

Per procedir amb la contractació dels productes i serveis de SORLI mitjançant la Pàgina Web és necessari el registre previ de l’Usuari, el qual s’ha de dirigir a l’apartat “Accedir” i, posteriorment, continuar a través del botó “Registra’t”.

Si ja és Client de SORLI i gaudeix dels avantatges de la nostra “Targeta Supermaduixa”, haurà d’accedir a l’espai client mitjançant el seu usuari i contrasenya. En cas que no disposi de les seves claus d’accés, serà suficient amb introduir el seu nº Supermaduixa i el seu nº de telèfon per activar el seu compte i registrar-se a la Pàgina Web.

En tot cas, tant l’accés i la navegació per la Pàgina Web per a usuaris no registrats, com el registre a la Pàgina Web, serà gratuït. Per registrar-se, l’Usuari haurà de seguir els passos del procés de registre a través del formulari habilitat i proporcionar la informació necessària per a l’obtenció del seu compte. Tanmateix, al moment del registre, l’Usuari haurà d’acceptar les condicions d’ús establertes a l’Avís legal i manifestar haver llegit i comprès la Política de privacitat de la Pàgina Web.

Procediment de compra

Abans d’iniciar la seva comanda, serà necessari que l’Usuari introdueixi el seu codi postal per conèixer si el servei està disponible a la seva zona. En tot cas, en el moment d’introduir una direcció d’entrega o enviament, s’informarà de la disponibilitat geogràfica del servei.

L’Usuari podrà navegar per les diferents seccions on podrà visualitzar i escollir lliurement el producte desitjat mitjançant el botó “Afegir” que es troba a la part inferior de cadascun dels productes. Els productes seleccionats s’afegiran a la cistella de compra de l’Usuari a la qual podrà accedir en qualsevol moment per visualitzar els productes seleccionats, la seva quantitat i l’import. Per procedir amb la compra, l’Usuari haurà d’accedir a la seva cistella i confirmar-la mitjançant el botó “Comprar” habilitat a la part inferior dreta.

A continuació, se li mostrarà la llista de la compra amb l’import de cada producte i l’import total desglossat, incloent l’IVA, les despeses d’enviament, descomptes, entre d’altres. Per continuar, haurà de validar la seva cistella mitjançant el botó corresponent. Posteriorment, podrà triar la modalitat d’entrega de la seva comanda i haurà de seleccionar la franja horària en la qual desitja rebre o recollir la seva compra. Al calendari podrà visualitzar les franges horàries disponibles i escollir aquella que més li convingui.

A l’última fase del procés de contractació haurà de seleccionar una forma de pagament i introduir les dades bancàries corresponents per poder tramitar i abonar l’import de la seva compra. En aquest moment, el Client podrà sol·licitar la seva factura electrònica si així ho desitja. En tot cas, el Client rebrà a la seva comanda la factura física en la que apareixeran tots els productes comprats.

Finalment, per completar la comanda, l’Usuari haurà d’acceptar les presents CGC mitjançant la marcació de la corresponent casella i haurà de pressionar el botó “Pagar i finalitzar compra”.

Al finalitzar la comanda, l’Usuari podrà visualitzar el detall de la comanda a l’apartat “Les meves compres”. Tanmateix, se li enviarà un correu electrònic confirmant la seva recepció i especificant tots els detalls de la comanda, com per exemple la forma de pagament triada i l’adreça d'enviament indicada. Si observés un error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a sac@sorli.com per procedir a corregir l'error.

Preus i despeses del servei

Preus

El preu de cadascun dels productes oferts a través de la Pàgina Web es troben indicats a la pantalla informativa on s’inclou la descripció i característiques del producte. Tots els preus indicats a la Pàgina Web són amb IVA inclòs. No obstant això, es desglossarà el preu i l'IVA abans de finalitzar la comanda.

SORLI es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra. En cap cas es modificaran els preus una vegada l’Usuari ha iniciat el procediment de compra, podent veure’s incrementat únicament per despeses addicionals relatives a la gestió de la comanda, l’enviament o el mètode de pagament seleccionat, que l’Usuari podrà visualitzar de forma desglossada durant el procediment de compra.

Despeses de gestió i enviament

La utilització del servei de compra mitjançant la Pàgina Web estarà subjecte a unes despeses accessòries de preparació de la comanda de 3,90€, que corresponen als conceptes de la seva preparació. A més, per compres o comandes inferiors a 70€, l’Usuari haurà d’abonar unes despeses d’enviament fixes de 3,50€ referides a l’enviament i entrega de la compra. Aquests imports s’afegiran al preu total de la seva compra i els podrà visualitzar de forma desglossada durant el procediment de contractació. Aquestes tarifes podran ser modificades en qualsevol moment, sense que afecti de manera retroactiva a les compres que ja hagi realitzat l’Usuari.

Servei d’entrega i recollida

Entrega a domicili

La utilització dels serveis d’entrega a domicili està limitada a aquelles zones geogràfiques on SORLI presti els serveis de compra online. S’informarà d’aquesta circumstància a l’inici del procés i, tanmateix, es podrà consultar en qualsevol moment mitjançant la introducció del codi postal si es realitzen entregues a la seva zona. En cas contrari, no podrà procedir amb el servei d’entrega a domicili per la seva comanda online i haurà d’acudir a la botiga SORLI més propera.

El servei d’entrega a domicili està disponible de dilluns a dissabte de 9h a 21h, sense incloure festius nacionals o regionals en els que hagi de rebre la comanda. La disponibilitat està subjecte a variacions en funció de la botiga o les dates, havent d’escollir una de les franges disponibles al moment de realitzar la comanda.

L’entrega de la compra es realitzarà a la direcció indicada pel Client, que haurà de ser única. La persona que rebi la compra haurà d’identificar-se i mostrar la seva conformitat amb els productes en relació a la seva quantitat, qualitat i estat. En cas que la comanda no estigui complerta o vulgui rebutjar algun producte per no estar-hi conforme, podrà indicar-ho al repartidor al moment de l’entrega.

Recollida a la botiga

SORLI posa a disposició de tots els Clients la possibilitat de recollir la seva comanda a la nostra botiga física amb l'objectiu d'estalviar-se els costos de l'enviament. Per això, haurà de realitzar i pagar la comanda prèviament a través de la web i seleccionar la forma d'enviament "Recollir a la botiga física".

En cas que sigui necessari, ens podrem posar en contacte amb vostè mitjançant el seu telèfon o SMS quan estigui disponible la seva compra perquè pugui passar a recollir-la.

Condicions de preparació i entrega

En el supòsit que en el moment de la preparació de la comanda no estiguin disponibles determinats productes, SORLI podrà cancel·lar la comanda en relació a aquests productes. En aquests casos, SORLI disposa d’un servei d’assessorament, de forma que un membre de l’equip es posarà en contacte amb el Client per informar-lo i prestar-li assessorament.

SORLI es compromet a garantir la comercialització i entrega dels productes de conformitat amb el present contracte, de forma que els productes s’ajustin a la descripció realitzada, posseeixin les qualitats presentades i es trobin en perfecte estat. En cas que un producte arribi en mal estat, podrà notificar-ho al repartidor de SORLI i el producte serà retirat sense cap cost. De forma posterior a l’entrega de la comanda, també pot posar-se en contacte amb la botiga de referència que apareix al tiquet de compra o a través del Servei d’Atenció al Client en cas que detecti un producte en mal estat.

Si en el moment de l’entrega no s’aconsegueix localitzar al Client a la direcció prèviament indicada, l’equip de SORLI intentarà posar-se en contacte mitjançant el telèfon proporcionat pel Client. En cas que no sigui possible contactar o realitzar l’entrega de la comanda, aquesta serà retornada a la tenda. En aquest cas, es donarà l’opció al Client perquè esculli una nova data i franja horària per a l’entrega de la comanda.

SORLI no es fa responsable de les demores en l’entrega de les comandes o en la impossibilitat de realitzar-les quan la causa es degui a causes de força major. Entre d’altres, s’entenen per causes de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com tempestes, terratrèmols, epidèmies i/o problemes en els sistemes de comunicació. Igualment, SORLI no garanteix l’entrega de la comanda, podent ajornar la seva entrega o cancel·lar-la, quan l’entrega s’hagi de realitzar a llocs inaccessibles o quan pugui ser insegur per al repartidor o per al personal de SORLI.

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit  

El Client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, realitzant-se l'operació al moment de la realització de la comanda.

La Pàgina Web utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, el qual permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, SORLI pot sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l'enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit/dèbit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual es sol·liciti la informació per agilitzar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament el més aviat possible.

Modificació i anul·lació de la comanda

Un cop realitzada la comanda, l’Usuari tindrà la possibilitat d’anul·lar-la fins al moment anterior a l’inici de la seva preparació. En cap cas es permet afegir productes en una comanda existent ja contractada, de manera que el Client haurà de procedir a realitzar una altra comanda en cas que desitgi adquirir més productes.

Dret de desistiment

En aquells casos en els quals sigui aplicable el dret de desistiment, l’Usuari disposa del següent termini per desistir del contracte:

- Per productes d’alimentació i drogueria: catorze (14) dies naturals.

- Per productes d’alimentació de data de caducitat inferior a trenta (30) dies naturals: set (7) dies hàbils.

El termini de devolució començarà a transcórrer a comptar des de la recepció de la comanda.

Podrà comunicar-se el dret de desistiment a través del formulari que s’adjunta o bé mitjançant un altre tipus de declaració inequívoca en la qual s’assenyali la decisió de desistir del contracte, en el termini establert, a sac@sorli.com

En cas de desistiment, es retornaran els diners cobrats, sense cap cost addicional, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en que s’hagués tingut coneixement de la decisió de desistiment del contracte. No obstant això, es podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que es presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Si el Client ha realitzat una comanda amb diferents productes, podrà sol·licitar el desistiment sobre algun d’ells, de forma que únicament se li reintegrarà l’import dels productes en qüestió. SORLI procedirà a realitzar, en el seu cas, la devolució de l’import, mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client per realitzar la compra inicial, a no ser que el Client hagi disposat expressament el contrari, sempre i quan això no suposi un cost addicional per SORLI.

Malgrat l’anterior, el dret de desistiment no aplica, entre d’altres, a productes que:

- No estiguin en el seu embalatge original i en perfectes condicions, sense perjudici que el Client hagi pogut provar el producte adquirit

- Tinguin clars signes d’ús

- No puguin retornar-se per raons de protecció de la salut o d’higiene si han estat desembalats de forma posterior a la entrega

- Siguin peribles i estiguin en bon estat

Formulari de desistiment

Si ho desitja, pot utilitzar el present formulari que haurà de completar i enviar signat a SORLI, CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS (BARCELONA) o a la direcció de correu electrònic sac@sorli.com. Tanmateix, li recordem que haurà de procedir a la devolució dels productes, podent-se dirigir a la botiga SORLI més pròxima.

Realitzo devolució dels següents productes exercitant el meu dret de desistiment:

________________________________________________

Data de compra:

____/____________/_______

Data de recepció dels productes:

____/____________/_______

Nom del client:

________________________________________________

Adreça del client:

________________________________________________

Dades de contacte (telèfon o e-mail):

________________________________________________

Data: ________________

Signatura del client: ________________

 

Garantia dels productes de consum

SORLI respondrà de les faltes de conformitat o defectes (és a dir, qualsevol vici de fabricació, disseny o material) que existeixin en el moment de l’entrega del producte i de les faltes de conformitat o defectes que es manifestin en un termini màxim de dos (2) anys conforme la legislació vigent. Aquest període començarà a transcorre a partir del moment de l’entrega del producte.

Durant el període de garantia, SORLI es compromet, a la seva elecció, a canviar o reemborsar els productes reconeguts com a defectuosos.

El Client haurà de notificar a la botiga de referència que apareix al tiquet de compra o al Servei d’Atenció al Client aquesta falta de conformitat o defectes observats en un termini màxim de dos mesos des del seu coneixement. Tanmateix, la garantia establerta en el present apartat no serà aplicable a tots els casos, tenint en compte quan ho permeti la naturalesa dels productes adquirits i el seu caràcter caduc o semi caduc.

Departament d'atenció al client

SORLI posa a la seva disposició un Servei d’Atenció al Client on l’atendran personalment per qualsevol dubte que pugui tenir. L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 18h, i els divendres de 8h a 15h. Pot contactar-lo:

          Al número de telèfon 900402403 i 

          Per correu electrònic sac@sorli.com

Resolució de conflictes en línia

En compliment d'allò establert a l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, li informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis online posada a disposició per la Comissió Europea a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Protecció de dades de caràcter personal

Per a poder registrar-se a la Pàgina Web i tramitar les seves comandes és necessari el tractament de dades de caràcter personal de l’Usuari o Client. També podem enviar-li comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre els nostres productes i serveis quan així ho desitgi. Per a més informació en relació al tractament de les seves dades a través de la Pàgina Web, consulti la nostra Política de privacitat.

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre SORLI i el Client es resoldrà davant la jurisdicció del Jutjats i Tribunals del domicili del Client o del lloc de compliment de l’obligació.  5