Avís legal

Titularitat de la web i les dades de contacte

www.sorli.com i www.sorliclic.com son un domini d'internet que té com a propietari SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A. (en endavant, SORLI) amb CIF/NIF A08586539 i domiciliada a  CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS (BARCELONA). Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 4.242, Llibre 3.577, Secció 2a,.

Pot contactar amb el propietari d'aquesta web a:

·        Telefònicament, al número 935 610 300

·        Per correu electrònic, dirigint-se a info@sorli.com

·        Per correu ordinari, dirigint-se a SORLI, CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS (BARCELONA)

Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb SORLI.


Condicions d'ús de la web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de  SORLI i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús.

SORLI es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts inclosos.


Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius.  SORLI no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix SORLI de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, SORLI declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Accés i registre d’usuaris

L’accés a la majoria dels continguts de la pàgina web no requereixen registre previ, sense perjudici de que puguin existir apartats o serveis particulars que requereixin la obtenció d’un usuari i contrasenya vinculat a la relació contractual amb SORLI. En aquest últim cas, l’accés serà proporcionat per SORLI a través del procés de registre habilitat, informant de forma prèvia a l’usuari.

L’accés a l’apartat de l’usuari permet la rectificació de les dades personals del interessat i la contractació o compra online dels productes i serveis oferts a través de la pàgina web. En cap cas, SORLI es farà responsable de la veracitat de les dades que s’han proporcionat en el moment del registre o en relació a les rectificacions que es puguin produir durant el temps que l’usuari estigui registrat, de forma que cada usuari serà l’únic responsable de garantir que la informació introduïda resulti adequada, exacta y pertinent.

Registre com a usuari

És requisit imprescindible per a poder obtenir el compte d’usuari respectiu, ser major de divuit (18) anys, haver proporcionat la informació necessària a través del procés de registre i acceptar les presents condicions d’ús i la política de privacitat. L’usuari registrar assumeix que el seu compte d’usuari es personal i intransferible.

És requisit indispensable que tots els usuaris registrats disposin d’una contrasenya d’accés introduïda per l’usuari lliurement en el moment del registre i que serà en tot cas personal i intransferible. Aquesta contrasenya haurà de complir amb els requisits mínims de seguretat que s’estableixen. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment mitjançant el procediment establert a la pàgina web.

En el cas de que es produeixi qualsevol circumstància o fet que permeti l’ús indegut del nom d’usuari i contrasenya, com l’accés no autoritzat per un tercer degut a la seva pèrdua o robatori, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata a SORLI, per a que es puguin prendre les mesures oportunes i procedir, en el seu cas, a la cancel·lació del compte. SORLI quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les circumstancies mencionades mentre l’usuari no comuniqui els fets.

Baixa como a usuari registrat

L’usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la baixa del compte client de SORLI contactant amb el Servei d’Atenció al Client mitjançant la direcció de correu electrònic sac@sorli.com

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar de nou la obtenció d’un nou compte o efectuar de nou el procés de registre. SORLI es reserva el dret de no admetre el seu registre en el cas de que s’hagi detectat un mal ús de la plataforma, com una infracció de les diferents normes o polítiques que regeixen la present pàgina web i els seus serveis, o qualsevol acció que tendeixi a causar un perjudici a SORLI, als seus usuaris, clients, col·laboradors i demés “stakeholders” quan es detecti culpa o negligència de l’usuari.


Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a  SORLI. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.sorli.com i www.sorliclic.com son un domini de SORLI. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de  SORLI de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de SORLI.


Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia adreça de SORLI abarcant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de SORLI, la pàgina que en realitzi l'enllaç en cap moment podrà reproduir la web SORLI, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a SORLI

En cap circumstància SORLI no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.


Protecció de dades personals

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com el titular de la present web en fa ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l'usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l'acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.


Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a d'altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.


Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre SORLI i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de  BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.


© 2018 SORLI